Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování reologických vlastností kolenního kloubu před a po provedené menisektomii
Název práce v češtině: Sledování reologických vlastností kolenního kloubu před a po
provedené menisektomii
Název v anglickém jazyce: Monitoring of the Rheological Characteristics of the Knee Joint before
and after the Meniscectomy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2008
Datum zadání: 15.05.2008
Datum a čas obhajoby: 15.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2008
Oponenti: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK