Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sarkoidóza a její kloubní projevy
Název práce v češtině: Sarkoidóza a její kloubní projevy
Název v anglickém jazyce: Joint manifestation of Sarcodiois
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Jalovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2007
Datum zadání: 28.04.2007
Datum a čas obhajoby: 29.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: MUDr. Hana Jarošová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK