Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Termodynamické a transportní vlastnosti materiálů na bázi Bi2Se3
Název práce v češtině: Termodynamické a transportní vlastnosti materiálů na bázi Bi2Se3
Název v anglickém jazyce: Thermodynamic and transport properties materiáls based on Bi2Se3
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.02.2008
Datum zadání: 25.02.2008
Datum a čas obhajoby: 22.04.2008 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:25.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.04.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK