Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mathematical and computational modeling of shape-memory alloys
Název práce v češtině: Matematické a počítačové modelování materiálů s tvarovou pamětí
Název v anglickém jazyce: Mathematical and computational modeling of shape-memory alloys
Klíčová slova: Martenzitická transformace, Relaxace, Youngovy míry, Termodynamika, Škálový přechod, Globální optimalizace v proměnných prostředích.
Klíčová slova anglicky: Martensitic transformation, Relaxation, Young measures, Thermodynamics, Scale transition, Global optimization in changing environments.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2008
Datum zadání: 26.09.2008
Datum a čas obhajoby: 27.09.2012 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2012
Oponenti: RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
  prof. Ulisse Stefanelli
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK