Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Garbage Collection in Software Performance Engineering
Název práce v češtině: Garbage Collection in Software Performance Engineering
Název v anglickém jazyce: Garbage Collection in Software Performance Engineering
Klíčová slova: Garbage collection, výkonnost, modelování, Java
Klíčová slova anglicky: Garbage collection, performance, modeling, Java
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Datum a čas obhajoby: 26.10.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2015
Oponenti: Dr. John Murphy
  Dr.-Ing Qais Noorshams
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK