Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Kvalita života dětí s epilepsií
Název práce v češtině: Kvalita života dětí s epilepsií
Název v anglickém jazyce: Quality of Life in Children with Epilepsy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Datum a čas obhajoby: 11.06.2008 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2008
Oponenti: MUDr. Antonín Lukeš
  PhDr. Marie Rybářová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK