Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Stationary fields in black-hole space-times
Název práce v češtině: Stacionární pole v prostoročasech černých děr
Název v anglickém jazyce: Stationary fields in black-hole space-times
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2008
Datum zadání: 08.11.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.08.2017
Datum a čas obhajoby: 26.09.2017 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2017
Oponenti: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
  Mgr. Norman Gürlebeck, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK