Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
The source process of Greek earthquakes
Název práce v češtině: Ohniskový proces řeckých zemětřesení
Název v anglickém jazyce: The source process of Greek earthquakes
Klíčová slova: zemětřesení, momentový tenzor, izotropní složka, inverze vlnových obrazů
Klíčová slova anglicky: earthquake, moment tensor, isotropic component, full waveform inversion
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
  RNDr. Jan Šílený, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK