Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Částečná automatizace zpracování seismických záznamů
Název práce v češtině: Částečná automatizace zpracování seismických záznamů
Název v anglickém jazyce: Partial automatization of seismic data processing
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2009
Datum zadání: 10.11.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Téma má tři okruhy: a) automatické získání informace o výskytu zemětřesení a stažení seismogramů z databáze mezinárodního centra, b) úprava formátu dat, c) použití dat v rámci existujících metod studia zemětřesení. Vše bude zaměřeno na významné zemětřesení (magnitudo > 6) ve Středomoří, nejspíše v Řecku, kde již katedra geofyziky dlouhodobě pracuje. Okruh a): Krátce po zemětřesení je informace o jeho přibližném místě, času a velikosti k dispozici na internetových stránkách datového centra EMSC. Centrum může na vyžádání též automaticky zasílat e-mail, upozorňující na zemětřesení v zájmové oblasti. Seismogramy některých seismických stanic jsou průběžně ukládány v jiném datovém centru, ORFEUS. Řešitel tohoto úkolu by měl vyvinout způsob, jak seismogramy předem vybraných stanic po síti automaticky stahovat do našeho počítače. Součástí souborů jsou též parametry přístrojů; tyto parametry je třeba také stahovat a porovnávat s těmi, které daná stanice hlásila dříve. Pokud se liší, je třeba soubory v našem počítači pro danou stanici obnovit. Okruh b) Seismická data se ukládají a přenášejí v mnoha různých formátech, např. SAC, SEED, GSE. Řešitel se s nimi musí seznámit a naučit se je vzájemně převádět (konvertovat). V průběhu práce na úkolu bude vybrán nejvhodnější finální formát, umožňující další pohodlné zpracování. Okruh c) je velmi široký, řešitel si z něj vybere podle toho, jak bude úkol časově zvládat. Minimální náplní by byla analýza kvality dat pomocí jednoduchých metod spektrální analýzy a vyloučení záznamů s nějakou instrumentální poruchou. Další náplní okruhu c) by mohlo být využití stažených dat pro výpočet seismického momentového tenzoru programem ISOLA.
Třebaže zaměření je převážně technické, nutí řešitele seznámit se přirozeným způsobem se základními seismologickými pojmy a metodami, v tomto smyslu bude velká část práce rešerší rozsáhlých materiálů na stránkách EMSC a ORFEUS. Technickou část projektu musí zvládnout sám, protože pro katedru je tato záležitost téměř zcela nová.
Výhodou tématu je, že je dostatečně široké a v případě nezdaru počítačových záležitostí stahování dat se může celá práce více zaměřit na rešerši seismické literatury a použití existujících programů. Pokud naopak bude řešitel zručný, může si vybudovat aparát, s nímž lze efektivně řešit nějaké náročné téma diplomové práce.
Seznam odborné literatury
B. Bolt: Earthquakes, W.H. Freeman and Company., San Francisco 1978.
T. Lay, T.C. Wallace: Modern global seismology. Academic Press 1995.
P.M. Shearer: Introduction to seismology. Cambridge University Press 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK