Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Produktivita prostředí a barevnost jihoafrických ptáků
Název práce v češtině: Produktivita prostředí a barevnost jihoafrických ptáků
Název v anglickém jazyce: Productivity of environment and colouration of South African birds
Klíčová slova: produktivita prostředí, zbarvení peří, ptáci, RLQ analýza, koinertní analýza, Jihoafrická republika
Klíčová slova anglicky: environment productivity, plumage colouration, birds, RLQ analysis, co-inertia analysis, South Africa
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2009
Datum zadání: 23.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Oponenti: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. David Storch, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je popsat prostorovou variabilitu v základních rysech barevnosti ptáků obývajících Jižní Afriku a otestovat, zda existují závislosti mezi barevností opeření a environmentálními podmínkami na velké prostorové škále.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the study is to describe geographical variation in plumage colouration of birds living in South Africa and relate plumage colouration to environmental conditions at large spactial scale.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK