Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi gradienty diverzity, geografickým rozšířením a životními strategiemi afrických ptáků
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vztah mezi gradienty diverzity, geografickým rozšířením a životními strategiemi afrických ptáků
Název práce v češtině: Vztah mezi gradienty diverzity, geografickým rozšířením a životními strategiemi afrických ptáků
Název v anglickém jazyce: The relationship between diversity patters, spatial distribution and life-histories in African birds
Klíčová slova: avifauna južnej Afriky, vlastnosti a životné stratégie druhov, geografické trendy vo vlastnostiach, vzťah vlastností a prostredia, RLQ analýza, fourth-corner analýza
Klíčová slova anglicky: south African avifauna, life-history traits, geographical patterns in species traits, trait-environment linkages, RLQ analysis, fourth-corner analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. David Storch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2008
Datum zadání: 24.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: RNDr. Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Geografické trendy v diversitě (druhovém bohatství) byly detailně studovány u mnoha taxonů, stejně tak jsou známy geografické trendy v některých vlastnostech organismů (například u endotermů roste podle Bergmannova pravidla velikost těla směrem od rovníku k pólům). Není ovšem moc známo, jak souvisí trendy v diversitě s geografickými trendy ve vlastnostech druhů a jejich životních strategiích. Za trendy v diverzitě jsou různě zodpovědné různé druhy a klíčová otázka tedy je, jak jsou trendy diverzity ovlivňovány druhy s různými vlastnostmi a životními strategiemi. Práce využívat dat o rozšíření afrických ptáků ve třech různých prostorových měřítkách (lokální společenstva v Jižní Africe, kvadrátový atlas rozšíření ptáků Jižní Afriky a areály rozšíření všech druhů subsaharské Afriky) a databázi life-history charakteristik afrických ptáků, která bude za tím účelem vytvořena. Bude tedy založená na již publikovaných nebo nasbíraných datech. Kromě prostorové statistiky využije prostorově explicitních simulačních modelů, které k tomu účelu byly vytvořeny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK