Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití psychologických prostředků pro hodnocení parametrů ovlivňujících adherenci k pohybové aktivitě u osob s nadváhou a obezitou
Název práce v češtině: Využití psychologických prostředků pro hodnocení parametrů ovlivňujících
adherenci k pohybové aktivitě u osob s nadváhou a obezitou
Název v anglickém jazyce: Use of Psychological Instruments for Evaluation of the Parameters Influencing
the Adherence to Physical Activity in the Case of Overweighted and Obese Persons
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2007
Datum zadání: 23.04.2007
Datum a čas obhajoby: 14.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2008
Oponenti: prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK