Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika rehabilitace po aloplastikách ramenních kloubů u revmatických pacientů
Název práce v češtině: Problematika rehabilitace po aloplastikách ramenních kloubů
u revmatických pacientů
Název v anglickém jazyce: The Issue In Rehabilitation After Shoulder Alloplastic
In Rheumatological Patients
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ivan Hadraba, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2007
Datum zadání: 15.05.2007
Datum a čas obhajoby: 12.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2008
Oponenti: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK