Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stenóza páteřního kanálu v oblasti bederní páteře
Název práce v češtině: Stenóza páteřního kanálu v oblasti bederní páteře
Název v anglickém jazyce: Stenosis of the spinal canal in lumbar spine
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Agnieszka Dudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2007
Datum zadání: 23.04.2007
Datum a čas obhajoby: 28.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2008
Oponenti: Mgr. Šárka Hanušová, PhD.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK