Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chirální separace acyklických nukleosid fosfonátů a stanovení asociačních konstant jejich komplexů s cyklodextriny kapilární elektroforézou
Název práce v češtině: Chirální separace acyklických nukleosid fosfonátů
a stanovení asociačních konstant jejich komplexů
s cyklodextriny kapilární elektroforézou
Název v anglickém jazyce: Chiral separation of acyclic nucleoside phosphonates and
determination of association constants of their complexes
with cyclodextrins by capillary electrophoresis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2008
Datum zadání: 09.03.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Oponenti: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK