Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce a exprese odoranty vázajících proteinů u vybraných zástupců rodu Mus
Název práce v češtině: Evoluce a exprese odoranty vázajících proteinů u vybraných zástupců rodu Mus
Název v anglickém jazyce: Evolution and expression of the Odorant Binding Proteins in selected species of mice
Klíčová slova: odoranty vázající proteiny, myš, evoluce, genová exprese, shluky genů, genová duplikace
Klíčová slova anglicky: odorant-bindings proteins, mouse, evolution, gene expression, gene clusters, gene duplication
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2010
Datum zadání: 24.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK