Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Model výuky pracovní výchovy na 2. stupni základních škol praktických a jeho využití v projektové výuce
Název práce v češtině: Model výuky pracovní výchovy na 2. stupni základních škol praktických a jeho využití v projektové výuce
Název v anglickém jazyce: The Model of Teaching Work Education at the Second Level of Primary Practical Schools and Its Usage in Project Education
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2008
Datum zadání: 04.04.2009
Datum a čas obhajoby: 04.05.2009 10:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2009
Oponenti: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK