Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Próza Zlomený světem v kontextu naturalismu - komplement k diplomové práci Juhani Aho a analýza díla Osamělý
Název práce v češtině: Próza Zlomený světem v kontextu naturalismu - komplement k diplomové práci Juhani Aho a analýza díla Osamělý
Název v anglickém jazyce: A prose Ill-used by life in the context of naturalism - a supplement of diploma thesis Juhani Aho and the analysis of his work Alone
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2008
Datum zadání: 01.02.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.04.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 01.04.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hilkka Lindroosová, CSc.
  PhDr. Jan Petr Velkoborský
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK