Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Financování podniku emisí dluhopisů
Název práce v češtině: Financování podniku emisí dluhopisů
Název v anglickém jazyce: Funding of an enterprise through the issue of bonds
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2007
Datum zadání: 11.12.2007
Datum a čas obhajoby: 25.03.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.03.2008
Oponenti: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK