Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chirální separace enantiomerů dansylovaných aminokyselin a herbicidů na stacionární fázi odvozené od peptidových námelových alkaloidů
Název práce v češtině: Chirální separace enantiomerů dansylovaných aminokyselin a herbicidů na stacionární fázi odvozené od peptidových námelových alkaloidů
Název v anglickém jazyce: Chiral separation of dansylated amino acids and herbicides on stationary phase derived from ergopeptines
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.04.2008
Datum zadání: 04.05.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
K chirálním separacím bude využito peptidových námelových alkaloidů majících v molekule unikátní cyklolovou strukturu složenou ze tří aminokyselin. Struktura je velmi rigidní, obsahuje tři stereogenní centra.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK