Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. tumor testis
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. tumor testis
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the Pacient with Testicular Tumor
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2008
Datum zadání: 07.01.2008
Datum a čas obhajoby: 21.04.2008 10:40
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2008
Konzultanti: MUDr. Tomáš Baitler
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK