Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Contribution to the tectonic interpretation of the seismicity pattern of Banda Arc, SE Asia
Název práce v češtině: Příspěvek k tektonické interpretaci rozložení seismické aktivity v ostrovním oblouku Banda, jihovýchodní Asie
Název v anglickém jazyce: Contribution to the tectonic interpretation of the seismicity
pattern of Banda Arc, SE Asia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Vedoucí / školitel: RNDr. Aleš Špičák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2008
Datum zadání: 07.04.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK