Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Správní řízení o přezkumu úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Název práce v češtině: Správní řízení o přezkumu úkonů zadavatele při zadávání
veřejných zakázek před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Název v anglickém jazyce: Administrative procedure before the Office for the Protection of Competition to review activities of the contracting party in public procurement
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2008
Datum zadání: 07.04.2008
Datum a čas obhajoby: 03.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2008
Oponenti: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK