Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementation of Collate at the database level for PostgreSQL
Název práce v češtině: Implementace Collation na úrovni databáze v PostgreSQL
Název v anglickém jazyce: Implementation of Collate at the database level for PostgreSQL
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2008
Datum zadání: 12.06.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Into an existing product PostgreSQL implement an opportunity to specify different collations (alphabetizations) for individual databases. Implement the sorting according [2] and [3] and compare both variants.

The implementation should be support at least the standard collations. User-defined ones are optional.
Seznam odborné literatury
1. ANSI/ISO SQL norma 2003. http://www.wiscorp.com/sql_2003_standard.zip
2. POSIX locale - http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/basedefs/xbd_chap07.html
3. ICU - http://icu-project.org/
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je doplnit do stávajícího produktu (PostgreSQL) možnost specifikovat pro různé databáze různá uspořádání (nyní se určuje uspořádání pro celou instalaci, tedy pro všechny databáze běžící na daném databázovém stroji).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Goal of this work is to extend an existing product (PostreSQL) by a new option - collate per database - allowing user to specify for each database a specific (predefined) sorting.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK