Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká národní banka v procesu přistoupení České republiky k Evropské unii
Název práce v češtině: Česká národní banka v procesu přistoupení České republiky
k Evropské unii
Název v anglickém jazyce: The Czech National Bank in the process of admission of the CR to the EU
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2007
Datum zadání: 04.04.2007
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK