Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o nemocnou s diagnózou stresová inkontinence
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocnou s diagnózou stresová inkontinence
Název v anglickém jazyce: Nursing care of patient with the Female urinary stress inkontinence
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radomila Drozdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.04.2008
Datum zadání: 02.04.2008
Datum a čas obhajoby: 22.04.2008 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.04.2008
Konzultanti: MUDr. Jiří Popelka
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK