Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. vředová choroba gastro-duodena
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. vředová choroba gastro-duodena
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of the Patient with a Gastric or Duodenal Ulcer
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.04.2007
Datum zadání: 02.10.2007
Datum a čas obhajoby: 23.04.2008 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2008
Konzultanti: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK