Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Literárne pole a literatúra v ranom povojnovom období na Taiwane (1945-1949)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Literárne pole a literatúra v ranom povojnovom období na Taiwane (1945-1949)
Název práce v češtině: Literárne pole a literatúra v ranom povojnovom období na Taiwane (1945-1949)
Název v anglickém jazyce: Literary Field and Literature in Early Post-war Period Taiwan ( 1945-1949)
Klíčová slova: literárne pole, rane povojnové obdobie na Táiwāne, kvantatívna analýza, literárny štýl, povojnové časopisy, literárne prílohy
Klíčová slova anglicky: literary field, early post-war period Táiwān, quantitative analysis, literary style, post-war journals, literary supplements
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2008
Datum zadání: 01.04.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
  Raoul Findeisen
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK