Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinematická analýza pohybu a střelby hráče basketbalu
Název práce v češtině: Kinematická analýza pohybu a střelby hráče basketbalu
Název v anglickém jazyce: Kinematics analysis of basketball player's movement and shooting
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2007
Datum zadání: 01.04.2007
Datum a čas obhajoby: 30.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2008
Oponenti: Mgr. Tomáš Kaprálek
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK