Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stres a chování živočichů a člověka
Název práce v češtině: Stres a chování živočichů a člověka
Název v anglickém jazyce: Strss and behaviour of animals and humans
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Švandová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2009
Datum zadání: 18.06.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK