Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění absolventů specializovaných tříd pro žáky s dyslexií
Název práce v češtině: Uplatnění absolventů specializovaných tříd pro žáky s
dyslexií
Název v anglickém jazyce: Assertion of graduates from specialized classes for students with dyslexia
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2006
Datum zadání: 06.01.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: PaedDr. Miroslava Štréblová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK