Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Management a marketing silničního cyklistického závodu GRAND PRIX BORGERS
Název práce v češtině: Management a marketing silničního cyklistického závodu GRAND PRIX BORGERS
Název v anglickém jazyce: Management and Marketing of road cycling race GRAND PRIX BORGERS
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2007
Datum zadání: 13.05.2007
Datum a čas obhajoby: 28.04.2008 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2008
Oponenti: Oponent B
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK