Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Královny a věnná města v Čechách za vlády Lucemburků
Název práce v češtině: Královny a věnná města v Čechách za vlády Lucemburků
Název v anglickém jazyce: Queens and their towns in Bohemia during the reign of Luxembourg
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2008
Datum zadání: 31.03.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK