Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měření nízkých koncentrací 222Rn
Název práce v češtině: Měření nízkých koncentrací 222Rn
Název v anglickém jazyce: Measurement of low 222Rn concentration.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Řešitel:
Seznam odborné literatury
G.F.Knoll: Radiation Detection and Measurement, 1979,1989 John Wiey & Sons
Y. Takeuchi et al.: Development of super-high sensitivity radon detector for the Super-Kamiokande detector, NIM A 497 (2003) 414?428.
Pagelkopf P., Porstendorfer J. Neutralisation Rate and the fraction of the positive 218Po-clusters in air, in Atmospheric Environment 37 (2003) 1057 - 1064
Porstendorfer J., Properties and Behaviour of Radon and Thoron and Their Decay Products in the Air, Journal Aerosol Science 25 (2), 219 - 263, 1994
Kubašta J., Alpha Spectrometric Study of the Mobility of 216Po Ions in Gases, [Ph.D. Thesis] CTU Prague, 1999
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vypracování doporučení pro měření velmi nízkých koncentrací 222Rn elektrostatickou metodou. Citlivost měření závisí na řadě parametrů detektoru (objem nádoby, napětí na elektrodě, průtok plynu, ?). Náplní práce je počítačové modelování vzniku a transportu iontů dceřinných produktů 222Rn v nádobě detektoru a studium vlivu některých parametrů na citlivost detektoru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK