Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otto Katz alias André Simone: šedá eminence mezinárodní komunistické internacionály
Název práce v češtině: Otto Katz alias André Simone: šedá eminence mezinárodní komunistické internacionály
Název v anglickém jazyce: Otto Katz alias André Simone - The "Grey" Eminence of the Global Communist International
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Havel
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2008
Datum zadání: 31.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK