Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
TRAIL-induced Apoptosis in Populations of Colon Cancer Cell Lines under Various Cultivation Conditions
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2008
Datum zadání: 27.03.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2009
Oponenti: prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK