Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hipoterapie - ovlivnění řídících funkcí CNS u pacientů s Parkinsonovou chorobou
Název práce v češtině: Hipoterapie - ovlivnění řídících funkcí CNS u pacientů s Parkinsonovou chorobou
Název v anglickém jazyce: Effects of Hippotherapy on Control Functions of the Central Nervous System in Patients with Parkinson´s Disease
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2008
Datum zadání: 07.04.2008
Datum a čas obhajoby: 05.05.2008 14:00
Místo konání obhajoby: Katedra fyziologie a biochemie FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2008
Oponenti: Mgr. Marcela Kryski
 
 
 
Zásady pro vypracování
Sestavení programu hipoterapie u pacientů s Parkinsonovou nemocí na podkladě literatury, teorie a praktického využití.
Program byl testován na 10 pacientech s Parkinosnovou nemocí seniorského věku s dominantní bradykinezí a rigiditou po dobu 9ti měsíců. Testování bylo prováděno pomocí testu Funkční index soběstačnosti.
V práci je rozebíráno zlepšení následné funkční soběstačnosti pacientů ve vybraných testech.
Seznam odborné literatury
NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. a kol. Neurologie. Praha : Galén, 2002. 367s. ISBN 80-7262-160-2.
PREIS, M. a kol. Klinická neuropsychologie. Praha : grada Publishing, 1998.
ROTH, J., RŮŽIČKA, E. Parkinsonova nemoc: praktické rady pro nemocné a jejich rodiny. Praha : Centrum pro extrapyramidová onemocnění, Neurologická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2001. 38s.
ROTH, J., RUŽIČKA, E., FIEDLER, Ja kol. Parkinsonské syndromy. In: Parkinsonova nemoc a jiné extrapyramidové poruchy. Příručka pro neurologickou praxi. ČR, Praha, 2002, s. 26-44. Academia Medica Pragensis.
THOMAS, H., WONNACOT, R. Statistika pro obchod a hospodářství. New York 2003. 885s. ISBN 870-856058-09-0.
ZVÁRA, K. Biostatistika. Praha : Karolinum, 2003. 213s. ISBN 80-246-0739-5
Předběžná náplň práce
Program byl testován na 10 pacientech s Parkinosnovou nemocí seniorského věku s dominantní bradykinezí a rigiditou po dobu 9ti měsíců. Testování bylo prováděno pomocí testu Funkční index soběstačnosti.
V práci je rozebíráno zlepšení následné funkční soběstačnosti pacientů ve vybraných testech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objective: To draw up a Programme for hippotherapy in patients with Parkinson's Disease on the basis of literature, theory and practical application.

Method: The Programme was tested for nine months on ten senior patients with Parkinson's Disease with dominant bradykinesia and muscle rigidity. The testing of individual patients was carried out by means of the FIM test (Functional Independence Measure).

Results: The results show the application of the Programme and the way it can be used in the complicated fight with the Parkinson's Disease. The hippotherapy has a positive effect on senior PD patients with dominant bradykinesia and muscle rigidity, improving the functional independence in daily routine activities. The positive influence of this method can be seen both in locomotive skills and psychic functions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK