Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monitorování pohybového režimu studentů gymnázia Omská pomocí krokoměrů
Název práce v češtině: Monitorování pohybového režimu studentů gymnázia Omská pomocí krokoměrů
Název v anglickém jazyce: Monitoring Students' Activity at Omska's Gymnasium
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2008
Datum zadání: 30.09.2008
Datum a čas obhajoby: 25.09.2008 14:30
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2008
Oponenti: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK