Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium dynamiky makrocyklických inkluzních komplexů pomocí NMR spektroskopie
Název práce v češtině: Studium dynamiky makrocyklických inkluzních komplexů pomocí
NMR spektroskopie
Název v anglickém jazyce: Investigation of Dynamics of Macrocyclic Inclusion Complexes by NMR Spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2008
Datum zadání: 05.02.2008
Datum a čas obhajoby: 11.03.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.03.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK