Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nemocenské pojištění - jeho vývoj a koncepce
Název práce v češtině: Nemocenské pojištění - jeho vývoj a koncepce
Název v anglickém jazyce: Sickness insurance - the development and concept
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.03.2008
Datum zadání: 19.03.2008
Datum a čas obhajoby: 29.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2009
Oponenti: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK