Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvantitativní stránka herního výkonu jednotlivce ve volejbalu u mládežnických družstev
Název práce v češtině: Kvantitativní stránka herního výkonu jednotlivce ve volejbalu u mládežnických družstev
Název v anglickém jazyce: Quantitative Aspect of Individual Player´s Performance in Junior Volleyball Teams
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2008
Datum zadání: 20.05.2008
Datum a čas obhajoby: 07.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2009
Oponenti: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK