Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odvolání v civilním procesu
Název práce v češtině: Odvolání v civilním procesu
Název v anglickém jazyce: Appeal in civil procedure
Klíčová slova: občanské právo procesní, opravné prostředky, řádný opravný prostředek, odvolání
Klíčová slova anglicky: civil procedure, legal remedies, the ordinary legal remedy, appeal
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2008
Datum zadání: 17.03.2008
Datum a čas obhajoby: 09.11.2011 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK 232
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.11.2011
Oponenti: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK