Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika obsahu C v půdách
Název práce v češtině: Dynamika obsahu C v půdách
Název v anglickém jazyce: Soil C content dynamics
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2008
Datum zadání: 17.03.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2009
Oponenti: Ing. Jaromír Kubát, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK