Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společné jmění manželů
Název práce v češtině: Společné jmění manželů
Název v anglickém jazyce: Community property of spouses
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2008
Datum zadání: 17.03.2008
Datum a čas obhajoby: 16.12.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.12.2008
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
  prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK