Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Kognitivní přístupy v religionistice
Název práce v češtině: Kognitivní přístupy v religionistice
Název v anglickém jazyce: Cognitive approaches to the study of religion
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.03.2008
Datum zadání: 14.03.2008
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK