Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Využití japonských tradic v misijní práci: Počátky šíření křesťanství v Japonsku
Název práce v češtině: Využití japonských tradic v misijní práci: Počátky šíření křesťanství v Japonsku
Název v anglickém jazyce: Utilization of Japanese Traditions in Missionary Work:
The Beginning of Evangelization in Japan
Klíčová slova: Křesťanství, Japonsko, misie, jezuité, tradice, kirišitan, přizpůsobení.
Klíčová slova anglicky: Christianity, Japan, mission, Jesuits, traditions, kirishitan, accommodation.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ľubica Obuchová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.03.2008
Datum zadání: 14.03.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. CHARAKTERISTIKA JAPONSKÝCH KULTURNÍCH A NÁBOŽENSKÝCH SPECIFIK

2. PRVNÍ MISIONÁŘI MEZI JAPONCI A JEJICH POSTOJ K JAPONSKÉ SPOLEČNOSTI

3. AKOMODACE BĚHEM JAPONSKÉHO "KŘESŤANSKÉHO STOLETÍ" A VYUŽITÍ MÍSTNÍCH ZVYKLOSTÍ V MISIJNÍ PRÁCI

4. SOUČASNÉ MISIJNÍ METODY V JAPONSKU, VZÁJEMNÝ VZTAH JAPONSKÝCH NÁBOŽENSTVÍ A KŘESŤANSTVÍ
Seznam odborné literatury
ADDISON, James T. Religious life in Japan. The Harvard Theological Review, Vol. 18, No. 4 (Oct., 1925), s. 321-356.
ANESAKI, Masaharu. Prosecution of Kirishitans after the Shimabara insurrection. Monumenta Nipponica, Vol. 1, No. 2 (Jul., 1938), s. 293-300.
ANESAKI, Masaharu. Psychological Observations on The Persecution of The Catholics in Japan in The Seventeenth Century. Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 1, No. 1 (Apr., 1936), s. 13-27.
ARIKA, Kizaemon. The Family in Japan. Marriage and Family Living, Vol. 16, No. 4, International Issue on the Family (Nov., 1954), s. 362-368.
ARMBRUSTER, Ludvík. Tokijské květy. V rozhovoru s Alešem Pálanem. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. 321 s. ISBN 978-80-7195-078-3.
ASTON, William G. Ancestor Worship in Japan. Man, Vol. 6 (1906), s. 35-37.
ASTON, William G. Shinto: The Ancient Religion of Japan. London: A. Constable & Co. Ltd., 1921. 83 s.
BEASLEY, W. G. The Edo Experience and Japanese Nationalism. Modern Asian Studies, Vol. 18, No. 4, Special Issue: Edo Culture and Its Modern Legacy (1984), s. 555-566.
BERTHRONG, John. Confucian Piety and the Religious Dimension of Japanese Confucianism. Philosophy East and West, Vol. 48, No. 1, The Religious Dimension of Confucianism in Japan (Jan., 1998), s. 46-79.
BODART-BAILEY, Beatrice. The Persecution of Confucianism in Early Tokugawa Japan. Philosophy East and West, Vol. 48, No. 1, The Religious Dimension of Confucianism in Japan (Jan., 1998), s. 46-79.
BOHÁČKOVÁ, Libuše – WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč: Kapitoly z dějin japonské kultury. 1. vyd. Praha: Panorama, 1987. 392 s.
BOXER, Charles R. Japanese Christians buried in the Jesuit College Church of Sao Paulo at Macau. Monumenta Nipponica, Vol. 1, No. 1 (Jan., 1938), s. 265-269.
BOXER, Charles R. The Christian Century in Japan: 1549–1650. Carcanet Press Limited, 1993. 535 s. ISBN 1-85754-035-2.
BOXER, Charles R. The Embassy of Captain Goncalo de Siqueira de Souza to Japan in 1644-1647. Monumenta Nipponica, Vol. 2, No. 1 (Jan., 1939), s. 40-74.
BOXER, Charles R. When the Twain First Met: European Conceptions and Misconceptions of Japan, Sixteenth-Eighteenth Centuries. Modern Asian Studies, Vol. 18, No. 4, Special Issue: Edo Culture and Its Modern Legacy (1984), s. 531-540.
BROWN, Judith C. Courtiers and Christians: The First Japanese Emissaries to Europe. Renaissance Quarterly, Vol. 47, No. 4 (Winter, 1994), s. 872-906.
BUCKLEY, Edmund. How a Religion Grew in Japan. The Biblical World, Vol. 25, No. 3 (Mar., 1905), s. 173-182.
CIESLIK, Hubert. The Case of Christovao Ferreira. Monumenta Nipponica, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1974), s. 1-54.
CIESLIK, Hubert. The Great Martyrdom in Edo 1623: Its Causes, Course, Consequences. Monumenta Nipponica, Vol. 10, No. 1/2 (1954), s. 1-44.
CLEMENT, Ernest W. Christianity in Modern Japan. Philadelphia: American Baptist Publication Society, 1905. 205 s.
COBBOLD, George A. Religion in Japan: Shintoism–Buddhism-Christianity. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1905. 113 s.
COOPER, Michael: Rodrigues the Interpreter: An Early Jesuit in Japan and China. New York: Weatherhill, Inc., 1974. ISBN 0-8348-0319-4.
COOPER, Michael. The Brits in Japan. Monumenta Nipponica, Vol. 47, No. 2 (Summer, 1992), s. 265-272.
COOPER, Michael. The Mechanics of the Macao-Nagasaki Silk Trade. Monumenta Nipponica, Vol. 27, No. 4 (Winter, 1972), s. 423-433.
COOPER, Michael. The Muse Described: Joao Rodrigues' Account of Japanese Poetry. Monumenta Nipponica, Vol. 26, No. 1/2 (1971), s. 55-75.
ČORNEJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo: Jezuité v Čechách. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1995. 245 s. ISBN 80-204-0471-6.
DICKSON, Walter. Japan. New York: Co-operative Publication Society, 1904. 408 s.
DURGIN, Russel. Christianity in Postwar Japan. Far Eastern Survey, Vol. 22, No. 2 (Jan. 28, 1953), s. 13-18.
EBISAWA, Arimichi. Irmão Lourenço: the First Japanese Lay-Brother of the Society of Jesus and his Letter. Monumenta Nipponica, Vol. 5, No. 1 (Jan., 1942), s. 225-233.
ELISON, George. Deus Destroyed: The Image of Christianity in Early Modern Japan. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1973. 542 s. SBN 674-19961-8.
EMBREE, John F. Some Social Functions of Religion in Rural Japan, The American Journal of Sociology, Vol. 47, No. 2 (Sep., 1941), s. 184-189.
FAIRCHILD, William P. Shamanism in Japan. Folklore Studies, Vol. 21 (1962), s. 1-122.
GUNSAULUS, Helen C. Gods and Heroes of Japan. Chicago: Field Museum of Natural History, 1924. 23 s.
Handbook of Christianity in Japan. Edited by Mark R. Mullins. Leiden: Brill, 2003. 423 s. ISBN 90-04-13156-6.
HARADA, Tasuku. National Characteristics of the Japanese. News Bulletin (Institute of Pacific Relations), (Jun. - Jul., 1927), s. 1-5.
HARDACRE, Helen. The Shintō Priesthood in Early Meiji Japan: Preliminary Inquiries. History of Religions, Vol. 27, No. 3, Shinto as Religion and as Ideology: Perspectives from the History of Religions (Feb., 1988), s. 294-320.
HIOKI, Naoko. Tea Ceremony as Dialogical Way: The Jesuits and the Way of Tea in Early Modern Japan. In Engaging Particularities Conference Papers, Boston College, 2008. s. 1-19.
HISHO, Saito. A History of Japan. Translated by Elizabeth Lee. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd., 1912. 260 s.
HOLTOM, Daniel C. A New Interpretation of Japanese Mythology and Its Bearing on the Ancestral Theory of Shinto. The Journal of Religion, Vol. 6, No. 1 (Jan., 1926), s. 58-77.
JIRÁSKO, Luděk. Církevní řády a kongregace v zemích českých. Ilustroval Petr Chotěbor. 1. vyd. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 1991. 173 s. ISBN 80-85245-11-6.
KAGAWA, Toyhiko. Christ and Japan. Translated by William Axling. New York: Friendship Press, 1934. 150 s.
KAKUZO, Okakura. The Book of Tea. 2. ed. New York: Duffield & Company, 1906. 160 s.
KATO, Genchi. A Historical Study of the Religious Development of Shinto. Translated by Shoyu Hanayama. Tokyo: Japan Society for Promotion of Science, 1973. 182 s.
KATO, Katsuji. The Psychology of Oriental Religious Experience: A Study of Some Typical Experiences of Japanese Converts to Christianity, Menasha, Wisconsin: George Banta Publishing Company, 1915. 102 s.
KAZUI, Tashiro – DOWNING VIDEEN, Susan. Foreign Relations during the Edo Period: Sakoku Reexamined. Journal of Japanese Studies, Vol. 8, No. 2 (Summer, 1982), s. 283-306.
KIEFER, Christie W. The Psychological Interdependence of Family, School, and Bureaucracy in Japan. American Anthropologist, New Series, Vol. 72, No. 1 (Feb., 1970), s. 66-75.
KIRKLAND, Russel. The Sun and the Throne: The Origins of the Royal Descent Myth in Ancient Japan. Numen, Vol. 44, No. 2 (May, 1997), s. 109-152.
KITAGAWA, Joseph M. Introduction to "The Shintō World of the 1880s". History of Religions, Vol. 27, No. 3, Shintō as Religion and as Ideology: Perspectives from the History of Religions (Feb., 1988), s. 321-325.
KITAGAWA, Tomoko. The Conversion of Hideyoshi’s Daughter Gō. Japanese Journal of Religious Studies, 34/1, 2007, s. 9-25.
KNOX, George W. The Development of Religion in Japan. New York: G. P. Putnam's sons, 1907. 204 s.
KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. století. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 280 s. ISBN 80-86263-24-X.
KÜNG, Hans – BECHERT, Heinz. Křesťanství a buddhismus: Na cestě k dialogu. Přeložil Jiří Hoblík, Dušan Zbavitel. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1997. 223 s. ISBN 80-7021-239-X.
LAURES, Johannes. The Jesuit Mission Press in Japan. Monumenta Nipponica, Vol. 13, No. 1/2 (Apr. - Jul., 1957), s. 163-165.
LEHMANN, Jean-Pierre. French Catholic Missionaries in Japan in the Bakumatsu and Early Meiji Periods. Modern Asian Studies, Vol. 13, No. 3 (1979), s. 377-400.
LOUREIRO, Rui M. Jesuit Textual Strategies in Japan between 1549 and 1582. Bulletin of Japanese/Portugese Studies vol. 8, 2004, s. 39-63.
MATSUMOTO, S. The Japanese Religions and Christianity. The Unitarian, August 1887, s. 195-198.
MCCALL, John E. Early Jesuit Art in the Far East: I The Pioneers. Artibus Asiae, Vol. 10, No. 2 (1947), s. 121-137.
MIKI, Tamon. The Influence of Western Culture on Japanese Art. Monumenta Nipponica, Vol. 19, No. 3/4 (1964), s. 380-401.
MULLINS, Mark R. Christianity Made in Japan: A Study in Indigenous Movements. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1998. 277s. ISBN 0-8248-2114-9.
MURAKAMI, Naojiro. The Jesuit Seminary of Azuchi. In Monumenta Nipponica, Vol. 6, No. 1/2 (1943), Sophia University, 1943. s. 370-374.
NOSCO, Peter. The Experiences of Christians During the Underground Years and Thereafter. Japanese Journal of Religious Studies, 34/1, 2007. s. 85-97.
NUKARIYA, Kaiten. The Religion of the Samurai: A Study of Zen Philosophy and Discipline in China and Japan. London: Luzac & Co., 1913. 253 s.
OLIVA, Václav. Tovaryšstvo Ježíšovo: Několik kapitol z dějin církevních. 1. vyd. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, 1910. 717 s.
PACHECO, Diego. Diogo de Mesquita, S. J. and the Jesuit Mission Press. Monumenta Nipponica, Vol. 26, No. 3/4 (1971), s. 431-443.
PACHECO, Diego. The Founding of the Port of Nagasaki and its Cession to the Society of Jesus. Monumenta Nipponica, Vol. 25, No. 3/4 (1970), s. 303-323.
PACHECO, Diego. Xavier and Tanegashima. Monumenta Nipponica, Vol. 29, No. 4 (Winter, 1974), s. 477-480.
REISCHAUER, August K. Studies in Japanese Buddhism. New York: The Macmillan Company, 1917. 361 s.
REISCHAUER, Edwin O. – CRAIG, Albert M. Dějiny Japonska. Přeložil David Labus, Jan Sýkora. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 441 s. ISBN 80-7106-391-6.
SCHULL, William J. The Effect of Christianity on Consanguinity in Nagasaki. American Anthropologist, New Series, Vol. 55, No. 1 (Jan. - Mar., 1953), s. 74-88.
SMITH, Robert J. Ancestor Worship in Contemporary Japan, Nanzan BULLETIN No. 7, 1983. s. 30-40.
SUZUKI, Hiroshi. Why are Japanese Christians so few?. In International Friendships Incorporation in Columbus, Ohio, USA, June 26, 2002, [online]. Dostupné z <http://subsite.icu.ac.jp/people/hsuzuki/science/gospel/ifi200206.pdf>. 16 s.
TAKESHI, Matsumae. Origin and Growth of the Worship of Amaterasu. Asian Folklore Studies, Vol. 37, No. 1 (1978), s. 1-11.
TOMOEDA, Takahiko. The Essence of Shinto. Pacific Affairs, Vol. 3, No. 4 (Apr., 1930), s. 343-349.
VASILJEVOVÁ, Zdeňka. Dějiny Japonska. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1986. 603 s.
VLAM, Grace A. H. Kings and Heroes: Western-Style Painting in Momoyama Japan. Artibus Asiae, Vol. 39, No. 3/4 (1977), s. 220-250.
WERNER, Karel. Náboženství jižní a východní Asie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 215 s. ISBN: 80-210-1122-X.
WHELAN, Christal. Religion Concealed: The Kakure Kirishitan on Narushima. Monumenta Nipponica, Vol. 47, No. 3 (Autumn, 1992), s. 369-387.
XAVERSKÝ, František. Výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu. Přeložila Danuše Šťavíková. 1. vyd. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2005. 263 s. ISBN 80-86715-36-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK