Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plnění základních informačních povinností českými obchodními společnostmi
Název práce v češtině: Plnění základních informačních povinností českými obchodními společnostmi
Název v anglickém jazyce: Fulfillment of the elemantary disclosure rules by Czech companies
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2007
Datum zadání: 15.03.2007
Datum a čas obhajoby: 06.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2008
Oponenti: doc. Ing. Jiří Havel, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK