Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika a kinematika vertikálního výskoku fotbalových brankářů
Název práce v češtině: Dynamika a kinematika vertikálního výskoku fotbalových brankářů
Název v anglickém jazyce: Dynamics and kinematics of football goalkeepers vertical jump
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2007
Datum zadání: 12.05.2007
Datum a čas obhajoby: 28.04.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2008
Oponenti: PhDr. Mario Buzek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Hana Nováková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK