Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Iluminované rukopisy Albrechta ze Šternberka a jejich okruh
Název práce v češtině: Iluminované rukopisy Albrechta ze Šternberka a jejich okruh
Název v anglickém jazyce: The illuminated manuscripts for Albertus de Sternberg and their circle
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Hana Hlaváčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2008
Datum zadání: 05.03.2008
Datum a čas obhajoby: 05.03.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.03.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK