Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Funkce dětského tábora ve výchově dětí
Název práce v češtině: Funkce dětského tábora ve výchově dětí
Název v anglickém jazyce: Function of a camp in children´s education
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2008
Datum zadání: 25.05.2008
Datum a čas obhajoby: 15.05.2009 13:00
Místo konání obhajoby: Seminární místnost katedry SP
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2009
Oponenti: PhDr. Michal Frainšic, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadány při písemném projektu
Seznam odborné literatury
Viz písemné zadání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK